Annonsere for ledige stillinger i arbeiderbevegelsen

DA Jobb er en stillingsportal drevet av Dagsavisen AS i samarbeid med LO Media.

Fordeler:

Annonsen må inneholde:

Annonseperiode

Du bestemmer selv hvor lenge annonsen skal gå.
Dersom du ikke angir noen utløpsdato vil annonsen utgå ved søknadsfrist.

Kontakt:

Send en epost:
Banner@dagsavisen.no

Eller ta direkte kontakt:

Knut Andersen
Knut.andersen@dagsavisen.no
Tlf. 920 49 700

Ta kontakt for tilbud!

Regler for annonsering

Annonsen skal beskrive stillingen og selskapet på en tydelig og sannferdig måte. Annonsen skal være i henhold til gjeldende norsk lovverk, og for øvrig følge prinsipper om god forretningsskikk.

Som annonsør er du pliktig til å holde relevant informasjon oppdatert og korrekt til enhver tid, og Dagsavisen har intet ansvar for den informasjonen annonsøren har lagt inn.

Dagsavisen forbeholder seg også retten til å avvise eller endre på annonser etter en redaksjonell vurdering. Annonsøren vil holdes orientert om eventuelle endringer.

Bruk av tekst og bilder

Det er ikke tillatt å benytte bilder tilhørende andre, uten å ha innhentet samtykke fra rettighetshaver og eventuelt avbildede.
Dagsavisen er ikke ansvarlig dersom annonsører bruker bilder uten godkjenning.
Det er ikke tillatt å benytte bilder der formålet er å formidle andre produkter eller tjenester enn den konkrete stillingen som utlyses.
Tekst eller bilder som kan oppfattes som støtende er ikke tillatt og vil bli fjernet.

Endringer i tjenesten

Dagsavisen forbeholder seg retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer i tjenesten. Ved endringer av vesentlig betydning vil Dagsavisen gjøre sitt beste for å varsle om endringene innen rimelig tid, og senest innen endringen finner sted.

I tilfeller der endringene ikke er av vesentlig betydning, vil endringer kunne finne sted uten varsel.

Kredittsjekk og betaling

Fakturering er månedlig og har betalingsfrist på 14 dager.
Dagsavisen forbeholder seg retten til å sjekke kredittverdigheten til annonsører.
Dersom den ikke viser seg å være tilfredsstillende forbeholder vi oss retten til å kreve forhåndsbetalt.