Vil du bli vår nye leder på Elkraft på Fagskolen Oslo

Fagskolen Oslo

Vil du bli vår nye leder på Elkraft på Fagskolen Oslo

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Vil du bli med å lede og utvikle framtidens kompetanse innenfor en av Norges største næringer?

Fagskolen Oslo, Oslo kommune, Utdanningsetaten


 

Fagskolen Oslo er arbeidslivets kompetanseleverandør, der utvikling av studier skjer i samarbeid med bransjene. Vi er en moderne organisasjon organisert som team, med dyktige lærere med lang erfaring fra arbeids- og næringsliv.  Fagskolen holder høy kvalitet og vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning i 2019 og Gullhammeren for «Beste praksis BIM og byggfag» i 2018.

Les mer om Fagskolen Oslo her

Vil du bli med å lede og utvikle framtidens kompetanse innenfor en av Norges største næringer?

100% fast lederstilling

Vi søker en fremoverlent leder som ønsker å bidra til utvikling av elektrofagene til det beste for bransjen. Vi er en fagskole i utvikling og ønsker en motiverende leder som tør å tenke nytt og se nye muligheter.  Vi ønsker en leder som legger til rette for undervisning preget av tverrfaglig samhandling og teamarbeid for å bidra til best mulig læringsutbytte for studenter og arbeidsliv. Fagskolen tilbyr fremtidsrettede utdanninger som og utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Vi skal legge til rette for engasjerende undervisning og aktive studenter gjennom innovasjon og entreprenørskap.

Fagskolen Oslo tilbyr derfor utdanninger som gir både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Våre kompetente studenter er i stand til å anvende utdanningen direkte i verdiskapende arbeid i virksomhetene.

Arbeidstid: Noe kvelds- og lørdagsundervisning kan bli aktuelt.

 Søknadsfrist: 23.06.2021
 Arbeidsgiver: Oslo kommune
 Stillingstittel: Vil du bli vår nye leder på Elkraft på Fagskolen Oslo
 Stillinger: 1
 Heltid / Deltid: Heltid
 Ansettelsesform: Fast
 Stillingsprosent: 100
 Webcruiter-ID: 4369371388
Arbeidsoppgaver
 • Lede og inspirere ca 15 dyktige ansatte
 • Ansvar for gjennomføring og videreutvikling i Elkraftfagene
 • Samarbeid med næringslivet, bransjeorganisasjoner og partene i arbeidslivet
 • Rekruttering av ansatte
 • Delta i profileringsarbeid og utadrettet kommunikasjon
 • Andre administrative og utviklingsrelaterte oppgaver kan tillegges stillingen ved utvikling/endring i organisasjonen
Kvalifikasjoner
 • Teknisk utdannelse innenfor elkraft
 • Det er fordel med erfaring fra elektrorelatert virksomhet
 • Du har kontakt og nettverk innen aktuelle bransje og næringsliv
 • Du har ledererfaring og erfaring med personalledelse
 • Du har kjennskap til fagskole og bakgrunn fra fagskole, annen høyere teknisk/yrkesfaglig utdanning eller skole
  på tilsvarende nivå
 • Du har kjennskap til elektrorelaterte lover og forskrifter
Personlige egenskaper
 • Du har høye ambisjoner på vegne av elektrofagene, studenter og ansatte
 • Du er tydelig og synlig og inspirerer til felles innsats for studentenes læring
 • Du er nyskapende, engasjerende, fleksibel, løsningsorientert og samhandlende
 • Din lederstil preges av involvering, inspirasjon, tydelig kommunikasjon og gjennomføringsevne
 • Du har høy arbeidskapasitet og er en spreder av energi, inspirasjon og godt humør

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø

Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, Norge

Map
Sondre Wammeli
Avdelingsleder
 454 81 347
Kirsti Andresen
Rektor
 988 90 36