Tariffavdelingen søker faglig sekretær

Fellesforbundet

Fellesforbundet

Er du opptatt av et rettferdig og trygt arbeidsliv, og har lyst til å jobbe i Norges største fagforbund i privat sektor? Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår. Som ansatt hos oss er du tett på viktige prosesser i norsk arbeidsliv. Fellesforbundet er sentrale i lønnsdannelsen for alle sektorer gjennom frontfaget, og vi jobber for at viktige saker for våre medlemmer får gjennomslag i norsk politikk.

Tariffavdelingen har ansvaret for Fellesforbundets arbeid med tariffavtaler, forhandlinger og tvisteløsning. Vi søker etter en faglig sekretær som skal jobbe med flere av våre tariffavtaler

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene består blant annet av

 • å føre forhandlinger og løse tvister på grunnlag av våre tariffavtaler
 • arbeid med utvikling av forbundets lønns- og tariffpolitikk
 • generell saksbehandling innenfor lov- og avtaleverk
 • faglig ansvar for tildelte tariffavtaler med tilhørende hovedavtale
 • å bidra til organisasjonsbygging og utvikling av tariffavtaler
 • å ha ansvar for flere mindre tariffavtaler (bla. Asfaltoverenskomsten) og bistå på Fellesoverenskomsten for byggfag
 • være med i forhandlinger mot arbeidsgiverorganisasjoner og bedrifter.
 • å jobbe tett opp mot våre avdelinger ute
 • å kunne være kursleder og holde innledninger på kurs og konferanser, så det er en fordel om du er komfortabel med denne type oppgaver

Som medarbeider i Fellesforbundet vil du kunne oppleve stort arbeidspress, men du vil også bli gitt spillerom og fleksibilitet til å løse egne oppgaver.

Kvalifikasjoner

I stillingen som faglig sekretær kreves det at du

 • har erfaring som tillitsvalgt og har forhandlingsbakgrunn
 • har god kjennskap til relevant lov- og avtaleverk som omfatter lønns- og arbeidsvilkår
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og behersker engelsk
 • kan bruke elektroniske verktøy, vi bruker blant annet et elektronisk arkiv og saksbehandlingssystem, medlemssystem og Office 365
 • med fordel kan ha erfaring fra de områdene vi organiserer arbeidstakere og gjerne fra byggfagene

Du må regne med å reise en del i jobben.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • evner å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • er samarbeidsvillig og fleksibel
 • er positiv til nye utfordringer
 • tar initiativ til endringer

Vi tilbyr

Vi kan tilby deg utfordrende arbeidsoppgaver, lønn etter lokal lønnspolitikk og tariffavtale, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø. Vi har fleksibel arbeidstid og mulighet for å trene i arbeidstiden.

Fellesforbundet ønsker å være en arbeidsplass preget av mangfold med ansatte med ulik bakgrunn, utdanning, realkompetanse og livserfaringer. Vi ønsker at våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningen med hensyn til kjønn, kjønnsuttrykk, alder, funksjonsevne, seksuell orientering og flerkulturell bakgrunn.