Seniorrådgiver – vikariat

Fagforbundet

Seniorrådgiver - vikariat Kompetansesenteret i Rogaland

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 400.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter, samt arbeidstakere i sykehusene. Fagforbundet arbeider for et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold.

www.fagforbundet.no

Fagforbundet arbeider aktivt for å nå målsetningene i  IA – avtalen.
Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke

Seniorrådgiver – vikariat

Kompetansesenteret i Rogaland, Fagforbundet


Ved Fagforbundets Kompetansesenter i Rogaland er det ledig vikariat i 100% stilling som seniorrådgiver. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse og vikariatet har varighet ut 2023.

Kompetansesenteret dekker region Rogaland og kontorsted er Stavanger. Vi yter daglig bistand og service til tillitsvalgte innen lov- og avtaleverk innenfor alle forbundets tariffområder. I tillegg gir vi også faglig støtte, og hjelper fagforeninger som trenger det, i forhandlinger og tvistesaker.

Stillingen medfører møte- og reisevirksomhet. Bruk av egen bil må påregnes.

 Søknadsfrist: 06.10.2022
 Arbeidsgiver: Fagforbundet
 Sted: Stavanger
 Stillingstittel: Vikariat som seniorrådgiver – Kompetansesenteret i Rogaland
 Stillinger: 1
 Heltid / Deltid: Heltid
 Ansettelsesform: Vikariat
 Stillingsprosent: 100
 Webcruiter-ID: 4566459244
 Sluttdato: 31.12.2023
   
Arbeidsoppgaver
 • Forhandlinger ved opprettelse og revisjon av tariffavtaler
 • Utstrakt saksbehandling
 • Tolkninger og tvisteforhandlinger av lov- og avtaler innenfor offentlig og privat sektor
 • Forelesninger, innledninger, veiledning og opplæring av tillitsvalgte
 • Service og bistand overfor vårt lokale tillitsvalgtsapparat
 • Omstillingsarbeid
 • Utredningsoppgaver
 • Samarbeid med forbundets øvrige apparat
Kvalifikasjoner
 • Gode kunnskaper om lov- og avtaleverk innenfor kommunal, fylkeskommunal, statlig og/eller privat sektor
 • Erfaring fra forhandlingsarbeid
 • Erfaring fra saksbehandlings- og utredningsarbeid
 • Gode kunnskaper om offentlig forvaltning
 • Bred organisasjonserfaring
 • Erfaring som tillitsvalgt i Fagforbundet eller annet LO forbund
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Relevant dokumentasjon legges ved søknaden.

Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
 • Muligheten for å jobbe med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Tilrettelegging for kompetanseutvikling
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

Jens Zetlitz gate 21, 4008 Stavanger, Norge

Map
Bernth-Harry Eliassen
Kompetansesenterleder
 91610319