Seniorrådgiver NAV Kontroll Styringsenhet

NAV

Seniorrådgiver NAV Kontroll Styringsenhet

NAV søkjer tilsette med hjarte for menneske og fagområda våre. Visjonen vår er å gje menneske moglegheiter, og dette gjer vi ved å utvikle Noregs beste arbeids- og velferdstenester.  

NAV består av 19 000 kompetente og engasjerte medarbeidarar. Vi jobbar tverrfagleg i sterke fagmiljø. Hos oss skal arbeidsmiljøet pregast av involvering, openheit og tillit.

For å kunne levere best mogleg tenester er det viktig med mangfald i rekrutteringa. Vi oppmodar derfor personar med innvandrarbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV-en til å søkje jobb hos oss. Vi legg arbeidsforholda til rette for deg viss du har behov for det. Ønskjer du å bli unntatt frå offentleg søkjarliste, må du grunngje dette. Del gjerne vitnemålet ditt eller karakterutskriftene dine på vitnemålsportalen.no. 

Seniorrådgiver

NAV Kontroll Styringsenhet


NAV Kontroll sine hovedoppgaver er å forebygge, avdekke og anmelde trygdesvindel, sikre kvaliteten i grunndataregistrene og sikre korrekt og effektiv medlemskapsforvaltning i NAV. Vi er rundt 250 ansatte fordelt på syv enheter og er et av fire resultatområder i Ytelseslinjen i NAV.

Styringsenheten har 11 medarbeidere og holder til i sentrale lokaler i Oslo. Vi har nå ledig stilling som seniorrådgiver.

 Søknadsfrist: 01.12.2021
 Arbeidsgiver: NAV
 Sted: Oslo
 Stillingstittel: Seniorrådgiver
 Stillinger: 1
 Heltid / Deltid: Heltid
 Ansettelsesform: Fast
 Stillingsprosent: 100
 Webcruiter-ID: 4442190769
   
Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvarlig for strategi og organisasjons- og styringsutvikling i NAV Kontroll
 • Bidra i utarbeidelsen av Kontrollplan og statusmøter for metode og produksjon
 • Bidra i styringsenhetens oppfølging av underliggende enheter
 • Delta i forebyggende og holdningsskapende arbeid i a-krimsamarbeidet internt i NAV og eksternt
 • Bidra i eksterne samarbeid, herunder a-krimsamarbeidet samt internasjonale prosesser
 • Endring av arbeidsoppgaver må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Master eller tilsvarende (4 år +) innen samfunnsfag, økonomi eller juridiske fag
 • Det vil være en fordel med erfaring fra prosjektarbeid, virksomhetsutvikling og større organisasjonsprosesser
 • Det vil være en fordel med god oversikt over NAV som organisasjon og/eller arbeidet mot arbeidslivskriminalitet
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i større nettverk
 • Det er ønskelig med erfaring fra budskapsformidling
Personlige egenskaper
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Arbeider godt sammen med andre
 • Analytiske evner
 • Store krav til å holde overordnet blikk og struktur
 • Store krav til selvstendig arbeid
Vi tilbyr
 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Aktivt, engasjert og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364, kr 677 600 – 776 900 (ltr 72 -78)
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse – trekkes med 2 % pr mnd

 

C. J. Hambros plass 2, 0164 Oslo, Norge

Map
Ludvig Guldal
seniorrådgiver
 47096595
 Ludvig.guldal@nav.no
Ole Johan Heir
direktør
 95893148
 Ole.johan.heir@nav.no