Rådgivere – vikariater Fag, yrke og ungdomsavdelingen, Fagforbundet

Fagforbundet

Rådgivere - vikariater Fag, yrke og ungdomsavdelingen, Fagforbun

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med om lag 390.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter, samt arbeidstakere i sykehusene. Fagforbundet arbeider for et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold.

www.fagforbundet.no

Fagforbundet arbeider aktivt for å nå målsetningene i  IA – avtalen.
Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke

Rådgivere – vikariater

Fag, yrke og ungdomsavdelingen, Fagforbundet


Ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo er det ledig tre vikariater som rådgivere, med inntil 12 måneders varighet og anslått oppstart 01.12.2021.

Stillingene er plassert i Fag, yrke og ungdomsavdelingen, en fagavdeling som jobber med saker som berører medlemmenes yrkesutøvelse. Avdelingen arbeider med å styrke status og identitet, yrkesetikk, utdanning, yrkespolitikk, kompetanseutvikling og rammebetingelser for de ulike yrkesgruppene Fagforbundet organiserer.

To av rådgiverstillingene er knyttet til en av avdelingens fire underenheter: Fagenhet for Yrkesseksjon kontor og administrasjon, mens den tredje rådgiverstillingen er tilknyttet Fagenhet for Yrkesseksjon helse og sosial.

 Søknadsfrist: 27.09.2021
 Arbeidsgiver: Fagforbundet
 Sted: Oslo
 Stillingstittel: Rådgivere – vikariater
 Stillinger: 3
 Heltid / Deltid: Heltid
 Ansettelsesform: Vikariat
 Stillingsprosent: 100
 Webcruiter-ID: 4426257620
   
Arbeidsoppgaver
 • Følge opp faglige og politiske spørsmål av betydning for seksjonens yrkesgrupper i tråd med forbundets styringsdokumenter
 • Følge opp faggrupper i seksjonen
 • Initiere og forberede saker for utvalg og organer i Fagforbundet
 • Skrive høringsuttalelser og innledninger
 • Konferanseplanlegging
 • Administrative driftsoppgaver

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Nærmere om ansvarsområder i vikariatene:
Stilling 1: Rådgiver i Fagenhet for Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

 • Oppfølgingsansvar for fagområdene og faggruppene innen økonomi, arkiv og kontor.
 • Oppfølgning av utdanningsområdet Fagskole og nasjonalt fagskoleråd
 • Se for øvrig under “Arbeidsoppgaver”.

Stilling 2: Rådgiver i Fagenhet for Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

 • 50 prosent av stillingen er som sekretariatsleder for Fagforbundets fagforening for rådmenn og andre ledere.
 • Rådgiveren er daglig leder for fagforeningen og sekretariatsleder for fagforeningsstyret.
 • Deltakelse og gjennomføring av Fagforbundets ledertreningsprogram; Topplederprogrammet
 • Se for øvrig under “Arbeidsoppgaver”.

Stilling 3: Rådgiver i Fagenhet for Yrkesseksjon helse og sosial 

 • Oppfølging av saker som angår medlemmer i spesialisthelsetjenesten, herunder prehospitale tjenester.
 • Deltakelse i arbeidsgrupper mv. knyttet til prosjekter i spesialisthelsetjenesten.
 • Ansvar for tre faggrupper.
 • Se for øvrig under “Arbeidsoppgaver”.
 • Det søkes særlig etter personer med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og/eller helseforvaltning.

Vennligst spesifiser i din søknad hvorvidt du søker på en av stillingene, på to eller alle tre.  

Kvalifikasjoner
 • Relevant høgskole- eller universitetsutdanning, men realkompetanse kan erstatte formalkravet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Organisasjonserfaring er en fordel
 • Det er en fordel med erfaring fra saksbehandling
 • Erfaring som tillitsvalgt vektlegges

Relevant dokumentasjon vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye fagområder
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
 • Muligheten for å jobbe med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Tilrettelegging for kompetanseutvikling
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

 

Keysersgate 15, 0165 Oslo, Norge

Map
Signe Hananger
Avdelingsleder
 902 02 499