Rådgiver/spesialrådgiver – næringspolitisk avdeling

Vil du være med å ta faglig ansvar for LOs næringspolitikk innen industri?

Stillingen omfatter fagansvar, og politisk og analytisk arbeid for LOs nærings- og industripolitikk. LO jobber for en industri- og næringspolitikk som tar hele landet i bruk, legger grunnlag for velferdsstaten og bidrar til mindre forskjeller. Dette innebærer å jobbe for organiserte arbeidsplasser og fagbevegelsens politiske innflytelse.

Industrien spiller en avgjørende rolle for å redusere klimautslipp og nå bærekrafts målene, noe som fører til en økende saksmengde/omfang jf satsing på eksport og grønt industriløft. Du får være med å ta faglig ansvar for LOs næringspolitikk innen industri. Du får bidra til gjennomføringen av denne samt videreutviklingen av LOs politikk på områder som f.eks. eksportsatsingen og grønt industriløft.

Næringspolitisk avdeling har 13 medarbeidere som arbeider med et vidt spekter av oppgaver. Avdelingen har en bred kontaktflate mot departementer, regjering og storting, lokale og regionale myndigheter, media og ulike organisasjoner. Avdelingen ivaretar LOs internasjonale engasjement innenfor sine saksfelt.

For å bli innplassert som spesialrådgiver kreves det meget relevant kompetanse og erfaring innen nærings- og industripolitikk.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og utvikle LOs politikk innen fagområdet
 • Ansvar og oppfølging av LOs næringspolitikk med vekt på industri
 • Utvikle og bidrar til gjennomføringa av LOs nærings- og industripolitikk
 • Sett næringspolitikk som et virkemiddel for arbeidsplasser og verdiskaping, bærekraft og aktivitet over hele landet.
 • Utvikle LOs oppfølging av initiativ som eksportsatsingen og grønt industriløft
 • Utstrakt kontakt med LOs forbund, myndigheter, relevante organisasjoner/ aktører, og internasjonal fagbevegelse
 • Håndtere offentlige høringer, utarbeide innspill til taler, innlegg og presentasjoner
 • Representere LO i ulike sammenhenger

Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgskole/universitetsutdannelse eller lang erfaring fra fagområdet
 • Erfaring med utredningsarbeid, formidling og presentasjoner
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne også på engelsk
 • Beherske forskjellige arbeidsformer og arbeid mot tidsfrister
 • Kunnskap om fagbevegelse og det organiserte arbeidsliv

Personlige egenskaper

 • Strukturert og selvgående
 • God på samarbeid og det å dele og formidle kunnskap
 • Sterke analytisk ferdigheter og vurderinger tilknyttet ulike konsekvensvalg
 • Håndterer det å arbeide under tidsfrister
 • God gjennomføringsevne, med høy kvalitet

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og dyktige kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Attraktive velferdsordninger
 • Avtale om fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter tariff, (landsoverenskomsten HK/AAF)