Rådgiver internasjonal avdeling, p.t. utstasjonert i Brussel

LO - Internasjonal avdeling Brussel

Har du kompetanse innen europeisk politikk og lyst til å representere LO i Brussel?

LOs internasjonale avdeling trenger deg som er genuint opptatt av hva som foregår i EU og som er opptatt av å jobbe for å ivareta LOs interesser i et spennende og aktivt internasjonalt miljø. Vår nye rådgiver vil utstasjoneres i Brussel i en periode på 3 år med mulighet for forlengelse. Rådgiverens misjon vil være å bidra til å følge opp LOs Europapolitikk, følge prosesser i EU, og være med å påvirke relevante aktører. Personen vil sørge for at LO er oppdatert på aktuelle EU- og EØS-spørsmål og samarbeide med viktige partnere. En viktig oppgave er å fremme LO som en relevant politisk aktør med påvirkningskraft i EU og EØS-systemet.

Vi ser etter deg som er en naturlig brobygger mellom mennesker, brenner for samarbeid og å skape gode relasjoner. Dette er en unik mulighet for deg som har kunnskap og erfaring med fagbevegelsen og har lyst til å være med på å forsterke LOs arbeid og tilstedeværelse i Brussel.

Rådgiver internasjonal avdeling, p.t. utstasjonert i Brussel

Søk på stilling


Arbeidsoppgaver

–        Du vil ha ansvar for å informere, rapportere og utarbeide kunnskapsgrunnlag for forskjellige prosesser og aktuelle saker
–        Du vil holde foredrag og bistå ulike delegasjoner som besøker Brussel, herunder oppfølgning og koordinering av seminarer og konferanser i egen regi
–        Du vil ha ansvar for oppfølgning av arbeidet i sosiale medier og bidra i informasjonsarbeidet på Brusselkontorets hjemmeside
–        Du vil følge aktuelle saker i EU av særlig relevans for LO, som for eksempel klima, miljø og energi. Dette i tett dialog med næringspolitisk avdeling
–        Du vil også være stedfortreder for kontorleder og bistå i arbeidet med å følge opp ulike komiteer i europeisk fagbevegelse og delta på møter ved behov/forfall
–        Du vil være et bindeledd mellom LO og aktuelle aktører i Brussel

Kvalifikasjoner

Vi søker en medarbeider med god kjennskap til EU og EØS og med erfaring fra internasjonalt arbeid. En fordel vil være kunnskap om norsk og europeisk fagbevegelse. Du må beherske engelsk svært godt skriftlig og muntlig, kunne lage og holde presentasjoner og foredrag på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er politisk engasjert og som har evne til å sette deg raskt inn i politiske prosesser og saker. Du motiveres av samarbeid og av å være i kontakt med andre mennesker. Du er en naturlig kommunikator, som lytter og samtidig formidler ditt budskap på en måte alle forstår. Du er engasjert og skaper gode relasjoner mellom mennesker. Du jobber godt selvstendig og har fokus på å finne konstruktive løsninger.

Vi tilbyr

–         Spennende arbeidsoppgaver
–         Gode ordninger for utstasjonering
–         En arbeidsplass som skaper betydning for samfunnet
–         Et arbeidsmiljø preget av samarbeid og daglig kontakt med andre
–         Lønn etter LOK AAF/ HK
–         Fleksibel arbeidstid og en god pensjonsordning

Om arbeidsgiveren

LO Norge er landets største og mest innflytelsesrike organisasjon for arbeidstakere, med mer enn 970.000 medlemmer fordelt på 25 forbund. Vår viktigste oppgave er å sikre medlemmene trygge og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Vi forhandler med arbeidsgivere og vi påvirker politikerne. LOs administrasjon holder til i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget i Oslo. I tillegg har vi LO-regioner som dekker hele landet. Til sammen er vi ca. 270 ansatte som har et hyggelig og til tider hektisk miljø på arbeidsplassen. LO er en IA-bedrift. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.