Prosjektleder, IT, strategi og portefølje

Fagforbundet

Prosjektleder, IT, strategi og portefølje

Prosjektleder, IT, strategi og portefølje

Avdeling for Digitale tjenester og teknologi , Fagforbundet


Vil du gjøre en forskjell for 18 000 tillitsvalgte som skal trygge jobben til 400 000 medlemmer?

Fagforbundet har som mål å bli ledende i vår sektor i arbeidet med å skape gode digitale opplevelser for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer.
Avdeling for Digitale tjenester og teknologi har fått en viktig rolle i digitaliseringen av Fagforbundet og vi skal nå rekruttere flere ansatte som hver og en blir bidragsytere.

Avdeling for Digitale tjenester og teknologi skal bistå ledelsen med rådgivning og prosjektleveranser innen digital transformasjon.

I rollen som prosjektleder vil du bistå ledelsen i strategisk utvikling av Fagforbundets portefølje- og programstyring, og være en strategisk bidragsyter i videre kompetanseoppbygging av program- og prosjektledelse.

Rollen vil ha utstrakt kontakt med den øvrige organisasjonen, det regionale apparatet og lokale fagforeninger. Vi forventer at du har god forståelse for de muligheter og utfordringer virksomheter står overfor rundt digitalisering og innføring av ny teknologi.

 Søknadsfrist: 16.03.2021
 Arbeidsgiver: Fagforbundet
 Sted: Oslo
 Stillingstittel: Prosjektleder IT, strategi og portefølje
 Stillinger: 1
 Heltid / Deltid: Heltid
 Ansettelsesform: Fast
 Stillingsprosent: 100
 Webcruiter-ID: 4345012728
   
Dine arbeidsoppgaver blir i hovedsak å:
 • etablere og lede enkeltstående program og samordne prosjekter i programmet, eller å lede større satsninger i form av prosjektportefølje/programmer
 • etablere samarbeidsarenaer for koordinering og forankring av prosjekt, eller program med underliggende prosjekt.
 • sikre synkronisering med øvrige leveranser internt og eksternt
 • ha et aktivt forhold til ønskede gevinster og bidra til realisering av disse
 • levere på tid, kost og kvalitet basert på bevisst risikostyring
Kvalifikasjoner
 • utdanning på universitets-/høgskolenivå, på minimum masternivå. Lang og svært relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet .
 • minimum fem års relevant arbeidserfaring fra program-/prosjektledelse i større IT-prosjekter
 • erfaring med kontrakts- og leverandørhåndtering
 • kompetanse om metoder og rammeverk innen prosjektledelse og programstyring
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi ønsker også at du har:

 • god kunnskap og erfaring innen store komplekse organisasjoner
 • erfaring med å legge til rette for god kommunikasjon internt og med eksterne interessenter
 • erfaring med endringsledelse, gevinststyring og interessenthåndtering
 • sertifisering i Prince2, MSP – Programme Management eller MoP – Management of Portfolios
 • dokumenterte gode resultater som leder fra store IT-programmer

Relevant dokumentasjon lastes opp som vedlegg i webcruiter.

Personlige egenskaper
 • Trives med utfordringer og komplekse prosjekter
 • Evner å påvirke andre og får gjennomslag for ideer og planer
 • Samarbeider godt med andre, deler av egen erfaring og kunnskap, og støtter andre i å nå mål.
 • Trives med og er vant til å lede andre mennesker
 • Følge opp fremdriften av prosjekter og være eier av tidslinje for forbedringer
 • Eskaleringspunkt ved kritiske IT-hendelser
Vi tilbyr
 • rom for å utvikles sammen med faglig sterke kolleger
 • engasjerte kolleger som utfordrer deg
 • mulighet for formell kompetanseheving/faglig påfyll
 • fleksibel arbeidstid og -sted
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • lønn etter gjeldende tariffavtaler

Keysers gate 15, 0165 Oslo, Norge

Map
Tommy Due-Løvaas
IT sjef
 90824145

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med om lag 390.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter, samt arbeidstakere i sykehusene. Fagforbundet arbeider for et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold.

www.fagforbundet.no

Fagforbundet arbeider aktivt for å nå målsetningene i  IA – avtalen.
Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke