Personvernombud

LO

Personvernombud

LO Norge er landets største og mest innflytelsesrike organisasjon for arbeidstakere, med mer enn 950.000 medlemmer fordelt på 25 forbund. Vår viktigste oppgave er å sikre medlemmene trygge og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Vi forhandler med arbeidsgivere og vi påvirker politikerne. LOs administrasjon holder til i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget i Oslo. I tillegg har vi LO-regioner som dekker hele landet. Til sammen er vi ca. 270 ansatte som har et hyggelig og til tider hektisk miljø på arbeidsplassen. LO er en IA-bedrift. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

LO søker etter personvernombud

LOs juridiske avdeling


LOs oppgave er å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv og bidra til et samfunn der alle har like muligheter til utdanning, helse og andre velferdstjenester, et rettferdig samfunn hvor alle får muligheter til å bidra. Personvernombudet skal være kontaktpunkt for LO og LO-forbundene og for ansatte i LO og i LO-forbundene som har spørsmål om behandling av personopplysninger etter personvernregelverket. Ombudets funksjon dekker hele LO sin virksomhet og er uavhengig i forhold til den øvrige organisasjonen. Organisasjonsmessig er stillingen plassert i LOs juridiske avdeling og rapporterer til LOs politiske ledelse da personvernombudet har en uavhengig rolle. LOs juridiske avdeling er landets største fagmiljø i arbeidsrett og består av 30 advokater og 18 advokatassistenter.
 Søknadsfrist: 05.06.2020
 Arbeidsgiver: LO
 Stillingstittel: personvernombud
 Heltid / Deltid: Heltid
 Ansettelsesform: Fast
 Stillingsprosent: 100
 Webcruiter-ID: 4229960909
 Stillinger: 1
   
Arbeidsoppgaver
 • styrke LO og forbundenes kompetanse på personvern ved å bidra med kompetanseutvikling
 • rådgivningsfunksjon i personvernspørsmål overfor LOs forbund
 • risikoanalyser og kartlegging av behandlingsaktiviteter
 • videreutvikling av rutiner som danner grunnlag for internkontrollsystemet på personvernområdet
 • rådgivning ved vurderinger av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av disse ved oppstart av relevante prosjekter (eksempelvis ved innkjøp og bytte av datasystemer)
 • være kontaktpunkt for og samarbeide med tilsynsmyndighetene (datatilsynet)
 • rådgivning i avvikssaker og være mottaker av avviksrapporter
 • samarbeide med interne og eksterne rådgivere for å ivareta personvern i forskning
 • rådgivning samt deltagelse i internkontroll av behandling av personopplysninger i samarbeid med utøver av behandleransvaret i alle LOs avdelinger
 • holdningsskapende arbeid på personvernområdet
 • noe reisevirksomhet må påregnes
 • andre ansvarsområder kan tilkomme stillingen på et senere tidspunkt
Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen/ master rettsvitenskap
 • dybdekunnskap om personvern og personvernlovgivning og praksis på området
 • dokumentert oppdatert juridisk kompetanse på personvernlovgiving
 • overordnet forståelse av digitaliseringsprosesser og IT systemer
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskelig kompetanse/erfaring 

 • erfaring med foredrags- og opplæringsvirksomhet
 • kjennskap til fagbevegelsen og offentlig forvaltning
 • god kunnskap om annen EU-lovgivning
Personlige egenskaper
 • selvstendig, analytisk og strukturert
 • høy gjennomføringsevne
 • god organisasjonsforståelse og rolleforståelse
 • god etisk vurderingsevne
 • kommunikasjon og formidlingsevner som harmonerer med rolle
 • løsningsorientert og gode samarbeidsevner
 • evne til helhetlig tilnærming på tvers av fagområder
Vi tilbyr
 • et hyggelig arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver
 • lønn avhengig av kompetanse etter LOK AAF/ HK, i lønnstrinn 58 – 69
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og velferdsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden

 Søknaden skal inneholde

 • søknad
 • CV
 • vitnemål,
 • attester

 

Map

Torggata 12, 0181 Oslo
Norge
Karen Sophie Steen
avdelingsnestleder
 47602868
Ann Kristin Røste
personal- og utviklingssjef
 95744756