Organisasjonskoordinator

Norsk Arbeidsmandsforbund

Vi søker etter en person med innsikt i tillitsvalgtarbeid og organisasjonsbygging til ny stilling som organisasjonskoordinator.

Organisasjonskoordinatoren skal på en systematisk og planmessig måte foreslå tiltak, tilrettelegge og bistå med å utvikle organisasjonsarbeidet i landsdekkende bedrifter. Dette arbeidet må koordineres og skje i samarbeid med våre sentrale tillitsvalgte i landsdekkende bedrifter og forbundets organisasjon for øvrig.
Forbundet satser på organisasjonsbygging og stillingen kan også bli sentral i andre satsinger på organisasjonsområdet.

Arbeidsoppgaver
Utarbeide nødvendige planer og systemer for oppfølging av tillitsvalgte i landsdekkende bedrifter
Foreslå tiltak og aktivitet, samt rapportere overfor politisk ledelse
Planlegge og gjennomføre møter, samlinger, seminarer mv, som er besluttet og vedtatt for tillitsvalgte i landsdekkende bedrifter
Bistå tillitsvalgte i landsdekkende bedrifter med utarbeidelse av planer og dokumentasjon for organisasjonsbygging i virksomheten
Individuell veiledning generelt på forespørsel fra tillitsvalgte i landsdekkende bedrifter

Kvalifikasjoner
Erfaring fra arbeid hvor organisasjonsbygging har stått på dagsorden
Innsikt i betydningen av samarbeid i bedrift og lov- og avtaleverket på området
Evne til å jobbe planmessig og sørge for god gjennomføring av tiltakene
Solid skriftlig og muntlig framstillingsevne
God kunnskap i engelsk. Annen språkkunnskap er en fordel.
Utpregede evner til samarbeid, være tålmodig og evne til å sette andre i stand til å gjennomføre
Erfaring med dataverktøy for planlegging og oppfølging
Gjerne formell kompetanse innen organisasjon, samarbeid og prosjektarbeid

Personlige egenskaper
Du må kunne arbeide selvstendig, strukturert og inneha gode samarbeidsevner.
Søkere bør ha solid organisasjonskunnskap, kunnskap om avtaleverket, erfaring som tillitsvalgt, være systematisk og gjerne ha formell kompetanse som støtte i det organisatoriske og pedagogisk arbeidet. Engasjement og forståelse for fagbevegelsens rolle og betydning i bedrifter og samfunn er en forutsetning.
Søkerne må ha interesse og forståelse for det særegne ved å jobbe i en fagforening.

Vi tilbyr
En interessant jobb for personer med engasjement for fagbevegelsen
Engasjerte kolleger og tillitsvalgte i et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
Spennende og varierte arbeidsoppgaver
Gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger
Lønn etter avtale
Trivelige kontorer sentralt i Oslo.

Arbeidssted er Norsk Arbeidsmandsforbunds hovedkontor i Oslo.
Stilingen er knyttet opp til forbundetssentrale ledelse. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid, samt reisevirksomhet.

Om arbeidsgiveren
Vi er et av Norges eldste fagforbund, har 36 000 medlemmer og er tilsluttet LO. Våre medlemmer er arbeidsfolk i anlegg, vakt, renhold og en rekke andre krevende bransjer. Vi bygger vårt arbeid på verdiene fellesskap, rettferdighet og redelighet. Vi er forbundet for arbeidsfolk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.