Organisasjonsarbeider og oppmåler

Fellesforbundet, Rørleggernes forening

Stilling som organisasjonsarbeider og oppmåler på akkordtariffen for rørleggerfaget

Arbeidsgiver: Fellesforbundet avd. 762
Stillingstittel: Organisasjonsarbeider og oppmåler
Frist: 17.03.2024
Ansettelsesform: Fast
Har du lyst til å jobbe for et rettferdig og trygt arbeidsliv? Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor. Som ansatt hos oss har du muligheten til å påvirke det norske arbeidslivet, både lokalt og nasjonalt.Fellesforbundet avdeling 762 er en fagforening i Fellesforbundet. Vi har ca. 500 yrkesaktive medlemmer, og organiserer rørleggere i Trondheim. Vi jobber med organisasjonsoppbygging, støtter og bistår lokale tillitsvalgte, og hjelper våre medlemmer i arbeidsrelaterte saker.Rørleggernes målekontor er tilsluttet Fellesforbundet avd. 762, der målekontorets oppgave er oppmåling av akkordprosjekter i Midt-Norge og Nord-Norge innenfor akkordtariffen for rørleggerfaget. Rørleggernes målekontor jobber også med informasjonsarbeid og kursing innen akkordtariffen for rørleggerfaget.

Om stillingen: 

Fellesforbundet avd. 762 trenger ny organisasjonsarbeider og oppmåler på akkordtariffen for rørleggerfaget.

Som organisasjonsarbeider vil du få ansvar for å organisere medlemmer, informere om Fellesforbundet på ulike arenaer som skole, opplæringskontor og i bedrifter. Du vil også få ansvar for å bistå medlemmer og lokale tillitsvalgte.

Som oppmåler vil du ha ansvar for oppmåling av akkordprosjekter innenfor akkordtariffen for rørleggerfaget i Midt-Norge og Nord-Norge. Du vil også ha ansvar for opplæring og kursing innenfor akkordtariffen for rørleggerfaget og fellesoverenskomsten for byggfag.

Vi ser etter en driftig kollega med god teknisk forståelse, og som har en pedagogisk tilnærming. Du må være komfortabel med å ta selvstendige beslutninger og vurderinger. Vi ser etter en som er god til å planlegge og systematisere sin egen arbeidshverdag. Stillingen innebærer å jobbe innenfor avdelingens til enhver tids gjeldende handlingsplan, og Fellesforbundets prioriterte oppgaver.

Vi jobber for et godt samarbeid med arbeidsgivere og bransjeforeninger.

Fellesforbundet avd. 762 er for tiden i en omstillingsfase der vi skal fusjoneres med en annen avdeling innenfor Fellesforbundet som også jobber innen Fellesoverenskomsten for byggfag. Denne avdelingen organiserer i dag tømrere, taktekkere og murere i Trondheim. Etter fusjoneringen vil det være 9 ansatte i avdelingen.

I stillingen har du et ansvar for å profilere Fellesforbundet avd. 762 gjennom positiv synlighet.

Stillingens hovedansvarsområder: 

 • Organisasjonsoppbygging.
 • Bistå tillitsvalgte og medlemmer.
 • Oppmåling av akkordprosjekter innenfor akkordtariffen for rørleggerfaget.
 • Informere om Fellesforbundet, og skolering/kursing av medlemmer.
 • Kursing, informasjonsutveksling og rådgivning innen akkordtariffen for rørleggerfaget, og Fellesoverenskomsten for byggfag.

Kompetansekrav:

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innenfor rørleggerfaget. Svennebrev og/eller teknisk fagskole.
 • Du må ha god kjennskap til akkordtariffen for rørleggerfaget og Fellesoverenskomsten for byggfag.
 • Erfaring med prosjekt- /anleggsledelse og/eller erfaring som bas.
 • Erfaring innen fagforeningsarbeid – eksempelvis som tillitsvalgt er en fordel.

En del reisevirksomhet må påregnes, og du må disponere egen bil og ha førerkort klasse B.

Noe jobb på kveldstid for medlemsmøter etc. må tas høyde for.

Egenskaper

 • Du er komfortabel med å jobbe selvstendig og ta ansvar for egen arbeidshverdag.
 • Du har gode samarbeidsegenskaper og flink til å dele kunnskap.
 • Du kommuniserer tydelig, og er komfortabel med formidling og presentasjoner.
 • Behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig. Behersker engelsk muntlig.
 • Interesse for fagforeningsarbeid.

Vi tilbyr:

 • Fast 100% stilling.
 • Lønn innenfor Fellesforbundets lønnstabell.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Et uformelt arbeidsmiljø med gode kollegaer som hjelper deg i din nye arbeidshverdag.
 • Gode bilordninger for bruk av privat bil, og tilgang til parkeringsplass i Trondheim sentrum.
 • Fleksibilitet i arbeidshverdagen.

Som ansatt i Fellesforbundet avd. 762 gis du mulighet til å styrke din faglige og personlige kompetanse gjennom arbeidsoppgaver, kurs og skolering. Fellesforbundet har et bredt utvalg av kursing og skolering for sine medlemmer og ansatte, og du vil oppfordres til å delta på dette.

Fellesforbundet avd. 762 ønsker et mangfold på arbeidsplassen som gjenspeiler befolkningen i sin helhet, med tanke på kjønn, seksualitet, alder, funksjonsevne og bakgrunn.

Arbeidssted: Folkets hus, Trondheim.

Kontaktinformasjon:

Søknad med CV sendes til orjan.antonsen@fellesforbundet.org innen 22.03.2024.

Spørsmål om stillingen rettes til leder Ørjan Antonsen, tlf. 98057976, e-post orjan.antonsen@fellesforbundet.org.