Kontorsekretær

Fellesforbundet Telemark

I forbindelse med endringer i avdelingen søker vi nå kontorsekretær. Blant annet vil vi ta tilbake i egen drift alle funksjoner knyttet til lønns- og regnskapsarbeid. Det fordrer at personen som skal jobbe hos oss har god kunnskap innen feltet.

Vi ønsker også å utvikle oss på digitale plattformer, så kunnskap om bruk av disse og sosiale medier er en styrke. Generelt er det nødvendig med god kjennskap til data og bruk elektroniske arbeidsverktøy.

Videre består jobben i administrativt kontorarbeid i en aktiv fagforening i utvikling. Det er rom for å utvikle stillingen basert på egen kompetanse og erfaring som kan være nyttig og hensiktsmessig med bakgrunn i vårt samfunnsoppdrag.

I denne forbindelse søker vi en person som er initiativrik, nøyaktig og har en positiv innstilling til nye utfordringer. Du må kommunisere godt muntlig og skriftlig på norsk, samt kunne forstå og gjøre deg forstått i engelsk. Du må kunne arbeide selvstendig, være systematisk og ha stor arbeidskapasitet. Kjennskap til fagbevegelsen er en forutsetning.

Arbeidsområder:

·        Regnskap.

·        Lønn.

·        Fakturering og fakturabehandling.

·        Arkiv-/saksbehandlingssystem.

·        Administrering av kurs og søking av kursmidler (primært via AOF).

·        Vedlikehold av medlemsregister – herunder trekklister og oppfølging av avvik.

·        Direkte kontakt med medlemmer vedr medlemskontingent.

·        Digitale plattformer.

·        Sentralbord.

·        Øvrig forefallende kontorarbeid.

Kvalifikasjoner:

·        Erfaring innen lønns- og regnskapsarbeid.

·        Erfaring og kompetanse innen administrativt kontorarbeid. Gjerne fagbrev.

·        Digital kompetanse og gode dataferdigheter.

·        Du er selvstendig og har gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:

·        Fleksibel arbeidstid og sommertid.

·        Lønn etter avtale basert på forbundets lønnsskala.

·        Gode pensjons- og forsikringsordninger.

·        Muligheter for faglig og personlig utvikling.

·        God opplæring

Om arbeidsgiver: 

Vi er en fagforening med ca 3600 medlemmer og drøyt 170 tariffavtaler. Vi organiserer ansatte innen byggebransjen, industrien, bilbransjen og VTA i Telemark. Vi er per i dag syv ansatte i avdelingen. Avdelingen hører inn under Fellesforbundet som er Norges største fagforbund i privat sektor. Totalt er vi mer enn 165.000 medlemmer på landsbasis. Forbundet i sin helhet ligger under LO-paraplyen.