Konsulent / seniorkonsulent

NTL (Norsk Tjenestemannslag)

NTL har nyopprettet 100 prosent fast stilling ved studie- og organisasjonsavdelingen.

NTL søker etter en administrativt ansatt på vår studie- og organisasjonsavdeling, en spennende avdeling med høyt tempo og varierte oppgaver. Studie- og organisasjonsavdelingen har blant annet ansvar for kursvirksomheten rettet mot våre medlemmer og tillitsvalgte, verving, medlemsfordeler og organisasjonsbygging. Du blir del av en avdeling på seks personer, hvor du er den ene av to administrativt ansatte som har viktige støttefunksjoner på avdelingen.

Stillingen vil bestå av ca. 50 % medlemsgjenvinning, og 50 % administrasjon og saksbehandling knyttet til forbundets kurs og støtteordninger. Medlemmene er fagbevegelsens kjerne og viktigste ressurs, og å beholde medlemmene er en viktig del av medlemsarbeidet. Medlemsgjenvinning går ut på å ta kontakt med medlemmer som av ulike årsaker er på vei ut av medlemskapet med mål om å beholde dem som medlemmer.

I arbeidet med kursadministrasjon og tildelinger fra våre økonomiske støtteordninger, vil du behandle søknader på selvstendig grunnlag, samt forberede saker til behandling i forbundets besluttende organer. Her er det viktig å følge retningslinjer og jobbe ryddig og strukturert til fastsatte frister.

Mye av arbeidet vil foregå i vårt medlems- og saksbehandlingssystem Microsoft Dynamics, levert av Mysoft. Erfaring med dette eller lignende systemer er en stor fordel.

Vi ser etter deg som er utadvendt med utpreget serviceinnstilling og liker å snakke med folk. Mye av arbeidet vil foregå over telefon, med oppfølging på e-post.

Du må kunne jobbe selvstendig og lage egne planer og prioriteringer, men samtidig fungere godt i samarbeid med andre.

Arbeidet kan innebære noe reising og arbeid utover normal arbeidstid.

Stillingen lønnes som konsulent/seniorkonsulent (avhengig av søkerens kvalifikasjoner) i henhold til Landsoverenskomsten mellom AAF og HK.

Søknad og CV sendes innen 29. januar 2023.

Om arbeidsgiveren

Norsk Tjenestemannslag (NTL) organiserer ansatte i Staten og virksomheter med offentlig tilknytning. Vi organiserer også studenter. NTL er et av LOs største fagforbund med om lag 55.000 medlemmer.

Forbundskontoret har ca. 60 medarbeidere, noen av disse er ansatte og noen er valgt på vårt landsmøte. Vi holder til i Møllergata 10 i Oslo sentrum.