Generalsekretær – Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Vil du hjelpe mennesker som er rammet i dag og bygge en organisasjon som sikrer at deres erfaring kan hjelpe andre?

Søk på stillingen 

Etter å ha blitt drevet på frivillig basis siden oppstart, søker vi nå etter en generalsekretær som kan løfte og utvikle støttegruppen videre. Generalsekretæren skal bidra til å løse vårt samfunnsoppdrag, både administrativt og strategisk. Slik at vi er der for alle som ble rammet på forskjellige måter, og sikre at våre erfaringer bidrar til økt kunnskap nasjonalt og internasjonalt.

Vi ser etter deg med samfunnsengasjement og organisasjonserfaring. Du er god med mennesker, og ønsker å legge til rette for at organisasjonen ivaretar sitt formål og forvalter kompetansen som er i alle ledd av organisasjonen og medlemsmassen.

En veldrevet organisasjon med god økonomistyring og trygge medlemmer, ledes best av en generalsekretær med en inkluderende og motiverende lederstil. Du ser og forstår mennesker, har god samfunnsforståelse, og motiveres av å bruke dyrkjøpte erfaringer til å gjøre oss som samfunn og mennesker bedre rustet mot terror og voldelig ideologi.

Litt om stillingen:

  • Generalsekretæren leder organisasjonens daglige arbeid
  • Generalsekretæren har ansvar for at organisasjonen driftes etter gjeldende lover og regler og ivaretar god økonomistyring
  • Generalsekretæren sørger for at vedtatte strategier blir implementert og legger til rette for møteplasser, aktiviteter og styrets arbeid med informasjon og offentlig samtale

Vi tilbyr:

  • Arbeid i en veldrevet organisasjon med engasjerte og fine mennesker fra alle deler av landet
  • Arbeidssted i Oslo sentrum
  • Fleksibel og variert arbeidshverdag
  • Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Jette F. Christensen tlf. 958 52 870 eller Marius Malmer tlf. 900 96 824. Send søknad og CV snarest og senest innen 08.08.2022. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Om virksomheten

Søk stillingen

Terroraksjonene 22. juli rammet hardt, og en fjerdedel av Norges befolkning ble direkte eller indirekte berørt. Støttegruppen har i over ti år vært en støtte for de som ble rammet og har opparbeidet et stort nettverk blant berørte. Støttegruppen har også tatt rollen som en erfaringsbank og støttespiller for berørte, forskere og myndigheter både nasjonalt og internasjonalt.