Rådgiver – statistikk, analyse og forhandlinger

Fellesorganisasjonen (FO)

Rådgiver – statistikk, analyse og forhandlinger

Er du samfunnsengasjert og flink med tall? Avdeling for politikk og organisasjon i FO har en ledig stilling som rådgiver i forhandlingsteamet. Vi ønsker en rådgiver som kan styrke organisasjonens arbeid med tarifforhandlinger, statistikk, analyse og politisk påvirkning.

Arbeidsoppgaver

·        Utarbeide beregninger i forbindelse med tariff- og lønnsforhandlinger.
·        Bistå i forhandlingsprosesser sentralt og i virksomheter.
·        Innhente og utarbeide lønnsstatistikk.
·        Utarbeide analyser innenfor lønn og andre deler av avdelingens arbeid.
·        Delta i politisk påvirkningsarbeid, herunder arbeid med statsbudsjett og kostnadsberegning av forslag.
·        Bidra i utarbeidelsen av spørreundersøkelser og bearbeiding av datamateriale.
·        Kurs- og foredragsvirksomhet.

Kvalifikasjoner

·        Relevant utdanning på masternivå, gjerne innen samfunnsøkonomi, samfunnsvitenskap, statistikk eller tilsvarende. Utdanningskravet kan fravikes om søkeren har relevant realkompetanse.
·        Kompetanse innen økonomi, statistikk og analyse.
·        Kunnskap om lønnsdannelsen i Norge og tarifforhandlinger.
·        Kunnskap om politiske prosesser og fagbevegelsen.
·        Erfaring med utrednings- og analysearbeid er ønskelig.
·        Erfaring fra fagforeningsarbeid eller annet organisasjonsarbeid, gjerne som tillitsvalgt, er ønskelig.
·        Kunnskap om FO-medlemmenes utdanninger og arbeidsfelt er en fordel.
·        God skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Personlige egenskaper 

·        Er strukturert, tar initiativ og har god gjennomføringsevne.
·        Arbeider selvstendig og har gode samarbeidsevner.
·        Høy grad av presisjon og nøyaktighet, samt evne til å se det store bildet.
·        Analytisk, resultatorientert, fleksibel og nytenkende.

Vi tilbyr 

·        Gode og ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Lønn etter gjeldende tariffavtale.
·        Interessante arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø.
·        Kompetanseutvikling og faglig oppdatering.
·        Fleksitid, kantine og treningsfasiliteter. Mulighet til trening i arbeidstiden.
·        Gode forsikrings- og pensjonsordninger

CV og attester legges ved søknaden.
Du kan søke ved å følge denne lenken

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Om arbeidsgiveren
Fellesorganisasjonen (FO) organiserer 32 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO er både en fagforening og profesjonsorganisasjon. Hovedoppgavene er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, profesjonsfaglige spørsmål, samt påvirkningsarbeid på sentrale politikkområder som helse- og sosialpolitikk. FO er medlem av Landsorganisasjonen i Norge (LO). Forbundskontoret holder til i Mariboes gate 13, sentralt i Oslo. Vi er 37 ansatte i et hyggelig, spennende og hektisk arbeidsmiljø. FO har også fylkesavdelinger i alle fylker.