Fagrådgiver

Tankesmien Agenda

Tankesmien Agenda søker fagrådgiver i 100% fast stilling.

Vi søker deg som er selvstendig, analytisk, og evner å sette deg raskt inn i komplekse spørsmål og formidle dette på en forståelig måte.

Som fagrådgiver i Tankesmien Agenda vil du jobbe med utvikling av det politiske sentrum-venstre, gjennom å jobbe med relevante fagfelt, gjøre analyser og skrive notater, og bidra i den offentlige debatten.

Arbeidsdagen vil kjennetegnes av stor frihet og fleksibilitet i et spennende fagmiljø. Du vil også få anledning til å tenke nytt og sette dagsorden på flere fagfelt.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre analyser og skrive policynotater
 • Delta i det offentlige ordskiftet
 • Holde presentasjoner og foredrag
 • Bygge nettverk med relevante aktører på ulike fagfelt
 • Planlegge og gjennomføre møter og arrangement
 • Delta i Tankesmien Agendas øvrige arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Relevant arbeidserfaring fra politikk, organisasjonsliv, akademia eller media
 • Relevant høyere utdanning fra Universitet eller høyskole, eller annen relevant arbeidserfaring eller bakgrunn.
 • Analytisk, selvstendig og selvgående, med stor arbeidskapasitet
 • Fordel med politisk forståelse, eventuelt med bakgrunn fra arbeid i politisk parti eller interesseorganisasjon
 • Erfaring med å gjennomføre og gjerne lede prosjekter
 • Fordel med formidlingserfaring
 • Gjerne en spesiell interesse for temaer som helse, skole eller klima
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Tankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tenketank for det moderne sentrum-venstre som jobber med politisk analyse og politikkutvikling, er til stede i det offentlige ordskiftet og formidler kunnskap om politiske saker og prosesser. Det må påregnes noe reising.

Arbeidssted er Youngs gate 7 i Oslo. Det er mulighet for noe fjernarbeid.

Tankesmien Agenda er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.

Kontaktperson for stillingen er nestleder Hannah Gitmark.

Søknad og CV sendes på e-post: stilling@tankesmienagenda.no innen 1. mars 2024.