Faglig ungdomssekretær, LO Oslo og Akershus

LO

LO Norge er landets største organisasjon for arbeidstakere.

Har du lyst til å være med å påvirke arbeidshverdagen til yngre arbeidstakere i Norge?

LO Oslo og Akershus skal drive faglig organisasjonsvirksomhet for LO og samordne fagbevegelsens innsats
i regionen. Vår innsats kan deles inn i to hovedområder, der den ene er å drive fagligpolitisk arbeid for et rettferdig arbeidsliv med trygge og inkluderende arbeidsplasser. Den andre hovedoppgaven er å styrke LOs organisasjon gjennom kampanjer, aktiviteter og bistand for å styrke LO-fellesskapet i regionen.

Regionkontoret består av en regionleder, to faglige ungdomssekretærer, to organisasjonsmedarbeidere og to serviceprosjektmedarbeidere. Vi har kontorer i Oslo sentrum og på Gardermoen. Du vil samarbeide med andre ungdomssekretærer i landet, og jobbe tett sammen med unge tillitsvalgte i regionen.

Våre faglige ungdomssekretærer i LO er godt over gjennomsnittet engasjert i det norske arbeidslivet, fagbevegelsen og politikk. De reiser på skolebesøk, holder foredrag, står på stand, og møter likesinnede unge engasjerte mennesker på arbeidsplassbesøk. Dette gir en verdifull arbeidshverdag hvor de får kontinuerlig faglig påfyll og økt kompetanse innenfor ulike felt. Som faglig ungdomssekretær må du kunne holde hodet kaldt i stressende situasjoner, og ha mange baller i luften samtidig. Om dette høres ut som noe for deg har du funnet drømmejobben som kan ta deg videre inn i politikk og et levende samfunnsengasjement.

Arbeidsoppgaver

Som faglig ungdomssekretær vil du:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre LOs fellesaktiviteter rettet mot unge arbeidstakere, blant
  annet LOs sommerpatrulje
 • Drive aktiv oppsøkende virksomhet rettet mot ungdomstillitsvalgte i fagforeninger og forbund, unge
  arbeidstagere i hele fylket og lærlinger på arbeidsplasser, samt mot studenter og elever på skoler
 • Rekruttere studenter, følge opp og være til stedet ved ulike studiesteder for LO studenter
 • Bidra til et aktivt ungdomsarbeid i regionen, og jobbe for å rekruttere unge medlemmer
 • Engasjere aktive unge tillitsvalgte, og legge til rette for skolering av unge fagorganiserte
 • Vår en pådriver for ungdomsarbeidet i regionen og samarbeide nært med LOs forbund, LOs
 • Lokalorganisasjoner og politiske ungdomsparti
 • Delta i ulike prosjekter, utvalg og styrer

  Det vil være noe kvelds- og helgearbeid, samt reiseaktivitet i regionen og noen nasjonale samlinger.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som vil jobbe sammen med våre unge medlemmer, rekruttere engasjerte unge og snakke
deres sak og som:

 • Har et brennende hjerte for rekrutteringsarbeidet og kjenner godt til problemstillinger unge
  arbeidstakere møter i arbeidslivet
 • Har erfaring med eller interesse for å arrangere og koordinere eventer (både digitale og fysiske)
 • Har erfaring med å knytte kontakt med andre mennesker og bygge bro på tvers av organisasjoner
 • Har erfaring med arbeid og kommunikasjon via sosiale medier.
 • Det er en fordel med kjennskap til fagbevegelsen og LO sin organisasjon, og du kan gjerne ha bakgrunn
  som tillitsvalgt og/eller har erfaring fra organisasjonsarbeid

Personlige egenskaper

 • Du er arbeider systematisk, selvstendig og er initiativrik
 • Du er flink til å skape engasjement og forstår andres ståsted
 • Du er flink til å knytte kontakt med andre
 • Du er opptatt av å levere gode resultater og skape verdi med det du gjør
 • Du har lyst til å være en del av et stort felleskap og lyst til å bidra til et godt formål
 • Du har godt humør og er opptatt av å skape et trivelig arbeidsmiljø rundt deg
 • Du har gode samhandling- og kommunikasjonsevner

 

Vi tilbyr

 • Spennende og viktige arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til å få et stort nettverk i regionen og blant ungdom i hele landet
 • Bli en del av et støttende kontorfellesskap hvor alle er opptatt av å spille hverandre gode
 • Vi tilbyr gode muligheter for videreutdanning og kompetanseheving, fleksibel arbeidstidsordning, en
 • spennende og variert arbeidshverdag
 • Gode pensjons- forsikrings- og velferdsordninger
 • Stillingen lønnes etter landsoverenskomsten HK-AAF