Faglig sekretær i tariffavdelingen

Fellesforbundet

Er du en engasjert tillitsvalgt? Vi søker faglig sekretær

Er du opptatt av et rettferdig og trygt arbeidsliv, og har lyst til å jobbe i Norges største fagforbund i privat sektor? Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår. Som ansatt hos oss er du tett på viktige prosesser i norsk arbeidsliv. Fellesforbundet er sentrale i lønnsdannelsen for alle sektorer gjennom frontfaget, og vi jobber for at viktige saker for våre medlemmer får gjennomslag i norsk politikk.

Tariffavdelingen har ansvaret for Fellesforbundets arbeid med tariffavtaler, forhandlinger og tvisteløsning. Vi søker etter en faglig sekretær som skal jobbe med flere av våre tariffavtaler.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene består blant annet av:

 • å føre forhandlinger og løse tvister på grunnlag av våre tariffavtaler
 • arbeid med utvikling av forbundets lønns- og tariffpolitikk
 • generell saksbehandling innenfor lov- og avtaleverk
 • faglig ansvar for tildelte tariffavtaler med tilhørende hovedavtale
 • å bidra til organisasjonsbygging og utvikling av tariffavtaler
 • være med i forhandlinger mot arbeidsgiverorganisasjoner og bedrifter
 • å jobbe tett opp mot våre avdelinger ute
 • å være kursleder og holde innledninger på kurs og konferanser

Kvalifikasjoner

I stillingen som faglig sekretær kreves det at du:

 • har erfaring som tillitsvalgt og har forhandlingskompetanse
 • har god kjennskap til relevant lov- og avtaleverk som omfatter lønns- og arbeidsvilkår
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og behersker engelsk
 • kan bruke elektroniske verktøy – vi bruker blant annet et elektronisk arkiv og saksbehandlingssystem, medlemssystem og Office 365
 • med fordel kan ha erfaring fra de områdene vi organiserer arbeidstakere

Du må regne med å reise en del i jobben.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • evner å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • er samarbeidsvillig og fleksibel
 • er positiv til nye utfordringer
 • tar initiativ til endringer

Vi tilbyr

Vi kan tilby:

 • lønn etter lokal lønnspolitikk og tariffavtale
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med variert arbeidshverdag
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • moderne kontorlokaler

Fellesforbundet ønsker å være en arbeidsplass preget av mangfold med ansatte med ulik bakgrunn, utdanning, realkompetanse og livserfaringer. Vi ønsker at våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningen med hensyn til kjønn, kjønnsuttrykk, alder, funksjonsevne, seksuell orientering og flerkulturell bakgrunn.

Om Fellesforbundet

Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor. Vi har mer enn 160.000 medlemmer og organiserer innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport, bilbransjen og mange andre bransjer i privat sektor. Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO. Fellesforbundet har ca. 170 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo, og våre sju regionkontorer som er spredt utover landet. Les mer om oss på fellesforbundet.no.