Fagleder

Fagforbundet

Fagleder Fag, yrke og ungdomsavdelingen - Fagenhet for Yrkesseks

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 400.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter, samt arbeidstakere i sykehusene. Fagforbundet arbeider for et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold.

www.fagforbundet.no

Fagforbundet arbeider aktivt for å nå målsetningene i  IA – avtalen.
Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke

Fagleder

Fag, yrke og ungdomsavdelingen – Fagenhet for Yrkesseksjon kontor og administrasjon


Ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo er det ledig fast stilling som fagleder. Stillingen er plassert i Fag, yrke og ungdomsavdelingen, som er en fagavdeling som arbeider med saker som berører medlemmenes yrkesutøvelse. Avdelingen arbeider med å styrke status og identitet, yrkesetikk, utdanning, yrkespolitikk, kompetanseutvikling og rammebetingelser for de ulike yrkesgruppene Fagforbundet organiserer.

Faglederstillingen er knyttet til en av avdelingens fire underenheter: Yrkesseksjon kontor og administrasjon. Fagenheten følger blant annet opp medlemmer i ulike lederstillinger innenfor både offentlig og privat sektor.

 Søknadsfrist: 05.10.2022
 Arbeidsgiver: Fagforbundet
 Sted: Oslo
 Stillingstittel: Fagleder
 Stillinger: 1
 Heltid / Deltid: Heltid
 Ansettelsesform: Fast
 Stillingsprosent: 100
 Webcruiter-ID: 4563431957
   
Arbeidsoppgaver
 • Faglig ledelse av yrkesseksjonen
 • Faglig veiledning og oppfølging av yrkesseksjonens medarbeidere
 • Daglig budsjett- og økonomioppfølging for enheten
 • Daglig personalansvar for enhetens medarbeidere
 • Oppfølgingsansvar og sekretariatsfunksjon for styret i Yrkesseksjon kontor og administrasjon
 • Bistå politisk ledelse i å løse seksjonens oppgaver og yrkespolitiske prioriteringer gitt gjennom politiske vedtak og administrative dokumenter om oppgavefordeling
Kvalifikasjoner
 • God kjennskap til utfordringene for økonomisk og administrativt ansatte i offentlig forvaltning.
 • Erfaring fra yrkesfaglig – og yrkespolitisk arbeid
 • Ledererfaring
 • Kjennskap til Fagforbundet som organisasjon og praksis i aktuelle organisasjonsledd
 • Erfaring som tillitsvalgt vil være en fordel
 • Relevant utdanning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Dokumentasjon vedlegges søknaden i webcruiter

Personlige egenskaper
 • Du må trives med en hektisk hverdag
 • Du må drive ledelse på en god måte ved at du evner å motivere og utvikle de ansatte
 • Evne å arbeide strukturert, systematisk og resultatorientert.
 • Vi legger vekt på personlig egnethet.
Vi tilbyr
 • Et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
 • Muligheten for å jobbe med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Tilrettelegging for kompetanseutvikling
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

 

Keysersgate 15, 0165 Oslo, Norge

Map
Signe Hananger
Avdelingsleder
 902 02 499