Er du samfunnsengasjert og opptatt av politikk? Vi søker rådgivere

Fellesforbundet

Er du samfunnsengasjert og opptatt av politikk? Vi søker rådgivere til samfunnspolitisk avdeling

Er du opptatt av et rettferdig og trygt arbeidsliv, og har lyst til å jobbe i Norges største fagforbund i privat sektor? Som ansatt hos oss er du tett på viktige prosesser i norsk arbeidsliv. Fellesforbundet er sentrale i lønnsdannelsen for alle sektorer gjennom frontfaget, og vi jobber for at viktige saker for våre medlemmer får gjennomslag i norsk politikk.

Samfunnspolitisk avdeling søker etter 1-2 rådgivere til næringspolitisk arbeid. Samfunnspolitisk avdeling bidrar med politikkutforming til alle sentrale saksfelt for forbundet. Avdelingen jobber med arbeidslivspolitikk, nærings-, energi- og klimapolitikk, HMS, FOU, etter- og videreutdanning, bedriftsutvikling og fagligpolitisk arbeid.

Arbeidsoppgaver

Fellesforbundet organiserer arbeidstakere i industri, reiseliv, transport, bygg og flere andre bransjer i privat sektor. Vi trenger rådgivere til det næringspolitiske arbeidet knyttet til forbundets bransjer, og som også kan bidra i det øvrige samfunnspolitiske arbeidet. Arbeidsoppgavene er varierte og inkluderer blant annet å:

 • skrive fagnotater
 • utforme høringsinnspill
 • gi råd til forbundets valgte ledelse
 • delta i ulike typer faglige prosesser
 • ha kontakt med tillitsvalgte, bedrifter, politikere og myndighetsorganer

Som medarbeider i Fellesforbundet vil du bli gitt spillerom og fleksibilitet til å løse egne oppgaver.

Kvalifikasjoner

I stillingen som rådgiver må du:

 • ha gode kunnskaper om fagbevegelsen, politikk, EU/EØS, forbundets bransjer og de mest aktuelle saksområdene
 • raskt kunne sette deg inn i komplekse og nye saksfelt
 • ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • beherske engelsk muntlig og skriftlig

Det er ønskelig at du har relevant høyere utdanning eller erfaring fra politisk arbeid, tillitsvalgtarbeid eller annen organisasjonserfaring. Du må være samfunnsengasjert, og opptatt av politikk og det fagligpolitiske samarbeidet. Som rådgiver skal du blant annet kommunisere med medlemmer, tillitsvalgte, politiske aktører som storting og regjering, og organisasjoner på arbeidsgiversiden.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • er analytisk og har evne til å bruke kunnskaper og vurderinger i konkrete sammenhenger
 • er initiativrik, nøyaktig og har en positiv innstilling til nye utfordringer
 • kan arbeide selvstendig og systematisk, og har stor arbeidskapasitet
 • har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

Vi kan tilby deg utfordrende arbeidsoppgaver, lønn etter lokal lønnspolitikk og tariffavtale, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø. Vi har fleksibel arbeidstid og mulighet for å trene i arbeidstiden. I løpet av oktober flytter hovedkontoret til nye og moderne lokaler i Sundtkvartalet.

Fellesforbundet ønsker å være en arbeidsplass preget av mangfold med ansatte med ulik bakgrunn, utdanning, realkompetanse og livserfaringer. Vi ønsker at våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningen med hensyn til kjønn, kjønnsuttrykk, alder, funksjonsevne, seksuell orientering og flerkulturell bakgrunn.