Er du LOs nye samfunnsøkonom?

Har du kunnskap eller interesser innen områder knyttet til lønnsutvikling, pensjon og arbeidsmarked? Da har vi en ledig stilling for deg.

Samfunnspolitisk avdeling er LOs fagavdeling for økonomisk-politiske spørsmål med særlig vekt på makroøkonomi, lønnsdannelse og arbeidsmarked. I tillegg analyseres temaer som pensjon, fordeling, likestilling, organisering av velferdstjenester, sosiale ordninger, kompetansepolitikk, migrasjon, skatt og finans. Arbeidet på avdelingen kombinerer høy faglighet, praktisk relevans og gjennomførbarhet på spennende og aktuelle temaer med stor betydning for samfunnsutviklingen.

Vi søker nå etter en samfunnsøkonom.  Du vil få varierte arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder, men jobbe konkret med oppgaver knyttet til pensjon, lønnsutvikling og arbeidsmarkedet.

Vi trenger deg som har bred samfunnsøkonomisk forståelse. Pensjonsområdet omfatter avdelingens arbeid med pensjonspolitikk, herunder utviklingen av Folketrygden, AFP og andre tjenestepensjonsordninger i privat og offentlig sektor. På lønnsområdet vil du delta i årslønnsberegning for tariffområder, som er et viktig element i koordineringen av norsk lønnsdannelse. Arbeidsoppgavene omfatter både kvalitetssikring mot leverandørene av statistikk for forhandlingsformål og bidrag i utarbeidelse av LOs tariffpolitikk. Erfaring fra arbeid med statistikk er en fordel.

Søk på stilling


Arbeidsoppgaver

Hoved- og fellesfunksjonene i samfunnspolitisk avdeling er analyse og rådgivning overfor LOs ledelse, men også overfor forbund, politiske organer, forskning, media og internasjonale samarbeidspartnere. Vi kan tilby en spennende jobb med kontakt med ledende fagmiljøer og sentralt reformarbeid. Du vil være tett på lønnsforhandlinger, arbeidsmarkedet og dets organer og øvrige institusjoner. I samfunnspolitisk avdeling jobber du nært på viktige politiske prosesser i storting, departementer, partier, media og øvrig organisasjonsliv.

Vi trenger deg som har kompetanse på området pensjon og AFP, og vil bidra til avdelingens arbeid med pensjonspolitikk, herunder utviklingen av Folketrygden, AFP og andre tjenestepensjonsordninger i privat og offentlig sektor. På lønnsområdet vil du delta i årslønnsberegning for tariffområder, som er et viktig element i koordineringen av norsk lønnsdannelse. Arbeidsoppgavene omfatter både kvalitetssikring mot leverandørene av statistikk for forhandlingsformål og bidrag i utarbeidelse av LOs tariffpolitikk. Erfaring fra arbeid med statistikk og tariffoppgjør er en fordel.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker samfunnsøkonomer med embetseksamen, master eller PhD i samfunnsøkonomi.
 • Erfaring fra forvaltning, forskning eller annen type utredningsarbeid er en fordel.
 • Kunnskap om den norske samfunnsmodellen generelt og den norske arbeidslivsmodellen spesielt, vil telle positivt.
 • Erfaring fra fagbevegelsen er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk, og evner å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Du trives med å samarbeide i team, men også med selvstendig arbeid
 • Du evner å håndtere stramme tidsfrister og tidvis høy arbeidsbelastning
 • Du behersker engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Du oppnår og kan vise til solide faglige resultater
 • Du kjennetegnes av høy faglig integritet

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Interessante oppgaver i et tverrfaglig arbeid
 • Velferdsordninger som forsikrer en god balanse mellom jobb og fritid (trening i arbeidstiden, sommertid, og tilgang til bedriftshytter er noen av dem)

Om LO

LO Norge er landets største og mest innflytelsesrike organisasjon for arbeidstakere, med mer enn 970.000 medlemmer fordelt på 25 forbund. Vår viktigste oppgave er å sikre medlemmene trygge og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Vi forhandler med arbeidsgivere og vi påvirker politikerne. LOs administrasjon holder til i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget i Oslo. I tillegg har vi LO-regioner som dekker hele landet. Til sammen er vi ca. 270 ansatte som har et hyggelig og til tider hektisk miljø på arbeidsplassen. LO er en IA-bedrift. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.