Er du en engasjert tillitsvalgt? Vi søker faglig sekretær

Er du en engasjert tillitsvalgt? Vi søker faglig sekretær

Er du opptatt av et rettferdig og trygt arbeidsliv, og har lyst til å jobbe i Norges største fagforbund i privat sektor? Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår. Som ansatt hos oss er du tett på viktige prosesser i norsk arbeidsliv. Fellesforbundet er sentrale i lønnsdannelsen for alle sektorer gjennom frontfaget, og vi jobber for at viktige saker for våre medlemmer får gjennomslag i norsk politikk.

Fellesforbundet region Sør-Vest har ledig en stilling som faglig sekretær med kontorsted Stavanger. Region Sør-Vest har innenfor sitt regionområde ansvaret for opprettelse av avtaler, utvikling av forbundets lokale organisasjon, tvisteløsninger og å bistå medlemmer i juridiske saker.

Arbeidsoppgavene består blant annet av:

 • opprettelse av tariffavtaler
 • føre forhandlinger og løse tvister i samarbeid med avdelinger og klubber
 • saksbehandling innenfor lov- og avtaleverk, for eksempel oppsigelses- og yrkesskadesaker
 • i samarbeid med avdelingene delta i arbeidet med organisasjonsbygging og å verve medlemmer til Fellesforbundet
 • holde innledninger på kurs og konferanser
 • være rådgiver overfor medlemmer og tillitsvalgte
 • generell service overfor avdelinger, medlemmer og klubber

Som faglig sekretær har du et spesielt ansvar for å profilere Fellesforbundet slik at vi får positiv synlighet i nærmiljøet.

Kvalifikasjoner

I stillingen som faglig sekretær kreves det at du:

 • har erfaring som tillitsvalgt og har forhandlingskompetanse
 • har god kjennskap til relevant lov- og avtaleverk som omfatter lønns- og arbeidsvilkår
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og behersker engelsk
 • kan bruke elektroniske verktøy – vi bruker blant annet elektronisk arkiv og saksbehandlingssystem, medlemssystem og Office 365
 • har førerkort og bil til disposisjon
 • det er en fordel kan ha erfaring fra de områdene vi organiserer arbeidstakere

Du må regne med å reise en del i jobben.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • evner å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • er samarbeidsvillig og fleksibel
 • er positiv til nye utfordringer
 • tar initiativ til endringer

Vi tilbyr

 • lønn etter lokal lønnspolitikk og tariffavtale
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for arbeid hjemmefra
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med variert arbeidshverdag
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • moderne kontorlokaler

Fellesforbundet ønsker å være en arbeidsplass preget av mangfold med ansatte med ulik bakgrunn, utdanning, realkompetanse og livserfaringer. Vi ønsker at våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningen med hensyn til kjønn, kjønnsuttrykk, alder, funksjonsevne, seksuell orientering og flerkulturell bakgrunn.