Distriktssekretær

EL og IT Forbundet

Distriktssekretær

DISTRIKTSSEKRETÆR – El og IT Forbundet Distrikt Trøndelag

EL og IT Forbundet Trøndelag søker distriktssekretær.
Nåværende distriktssekretær vil gå av med pensjon ved utgangen av 2021.

Arbeidsområdet blir hele bredden av distriktets medlemsgrupper.
Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være saksbehandling, informasjonsarbeid, økonomiansvar, bistand til medlemmer, klubber og fagforeninger, medlemsoppfølging og utadrettet virksomhet.

Det må påregnes reisevirksomhet og arbeid utover normal arbeidstid.

Arbeidssted blir distriktets kontor på Nygaardsvoldheimen i Trondheim, med mulighet for fleksible ordninger med hjemmekontor.

Ønskede kvalifikasjoner:
● Gode samarbeidsevner, med struktur og effektivitet
● Kjennskap til tariffer, lover og avtaler
● Erfaring med organisasjonsarbeid
● Forutsetter førerkort for bil og disponerer egen bil i tjenesten
● Kunne arbeide selvstendig
● God kjennskap til bruk av elektroniske arbeidsverktøy
● God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi kan tilby lønns- og arbeidsvilkår etter EL og IT Avtalen og en god pensjonsordning.
Tiltredelse 1. september 2021 eller etter avtale.
For nærmere opplysning, ta kontakt med distriktets leder Kim Olav Johansen; 48091760 eller distriktssekretær Torstein Johansen; 97114820.

Søknaden må være postlagt innen 19. april 2021 til:
EL og IT Forbundet Trøndelag
Postboks 9225,  7424 Trondheim.

firmapost@elogitt.no

SØKNADSFRIST 19. APRIL