Direktør for Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

AAF

Direktør for Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

AAF ble etablert i 1997 som en frittstående arbeidsgiverforening for arbeiderbevegelsen. De som kan være medlemmer er foretak og/eller organisasjoner som har tilknytning til arbeiderbevegelsen, herunder LO og tilsluttede forbund, regionskontorer, avdelinger, fagforeninger, organisasjoner, politiske partier, institusjoner, forretningsforetak og andre kan etter søknad tas opp som medlemmer. AAF har i dag 113 medlemsforetak. Foreningen har 3 medarbeidere og holder til sentralt i Oslo. I tillegg til ansvar for forhandlinger og oppfølging, samt informasjons- og rådgivningsarbeid, medvirker AAF blant annet i samarbeid med de tilsluttede medlemsforetak til å utvikle en god ledelses- og personalpolitikk. 

Vår nåværende Direktør går over i ny stilling, og vi søker hennes etterfølger:
DIREKTØR
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Relevante kandidater bør ha høyere utdanning og/eller lengre organisasjons- og forhandlingspraksis, i tillegg til erfaring fra personaladministrative oppgaver, gjerne som leder. Gode kunnskaper om arbeiderbevegelsen er en fordel. Stillingen forutsetter god kjennskap til lov- og avtaleverk.Vi vil vektlegge lederegenskaper, gode samarbeidsevner, evner til å arbeide systematisk og selvstendig og til å ta initiativ og organisere arbeidet i foreningen. Du må ha godt dokumenterte egenskaper for å opptre ryddig og balansert i krevende prosesser, hvor dine evner til å skape gode løsninger står tydelig frem.

Vi har ambisjon om kontinuerlig utvikling av tilbudet til medlemsforetakene, som leder går du foran i denne utviklingen. Du skal representere foreningen i en rekke fora og du må være komfortabel i presentasjonssituasjoner.

Vi kan tilby lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger, og et godt arbeidsmiljø.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelsen til styrets leder Trude Tinnlund,
tlf. 414 44 101, eller til vår rådgiver Rune Frøyslie, De4 Search & Consulting AS, tlf. 402 82 150.

Søknad sendes elektronisk via link i annonsen, og søknadsfrist er satt til 15. april 2020. Vi oppfordrer kandidater til å melde sin interesse så tidlig som mulig.