Administrativ leder

Industri Energi

Industri Energi søker administrativ leder. Administrativ leder skal lede, koordinere, drifte og utvikle forbundets administrative virksomhet på delegert myndighet fra forbundsleder. Administrativ leder vil ha personalansvar for alle administrativt ansatte.

Om stillingen

Vi søker en leder med en samlende og motiverende lederstil som skaper gode resultater i samarbeid med andre.
Industri Energi er inne i en spennende og fremtidsrettet utvikling.  Det gjelder både forbundets egen organisasjon og forbundets eksterne posisjonering som faglig – og næringspolitisk premissgiver og opinionsdanner.
I nært samarbeid med forbundets valgte ledelse skal administrativ leder sikre at forbundet har riktig kompetanse og nødvendig leveransekapasitet til å realisere forbundets planer og ambisjoner. I det inngår bl.a. ansvar for å tilrettelegge hensiktsmessige arbeidsprosesser, effektiv ressursbruk og trygge, inkluderende arbeidsfellesskap.

Industri Energi har fagavdelinger med egen ledelse. Administrativ leder får overordnet koordineringsansvar og skal utvikle forbundet sammen med avdelingslederne og forbundets valgte ledelse i nært samarbeid med forbundets ansatte.  Forbundets ansatte besitter betydelig fagkompetanse. Industri Energi legger stor vekt på å arbeide på tvers av fagavdelingene.

Kvalifikasjoner
i søker deg som har bred ledererfaring, fra en eller flere større medlemsorganisasjoner som opererer i skjæringspunktet fag- politikk. Du må ha klar og tydelig rolleforståelse av det å være ansatt som leder i et fagforbund med valgt ledelse. Du må ha styrke til å mestre utfordrende og krevende arbeidsoppgaver i en travel hverdag med til tider kryssende interesser.
Personlige egenskaper
Du må være trygg på deg selv. Du må skape tillit og troverdighet i lederrollen hos både medlemmer/tillitsvalgte og egne ansatte. Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert og ha evne og vilje til å prioritere og delegere arbeidsoppgaver. Og ikke minst – kunne skape gode vekstvilkår for dine medarbeidere og de du er til for.
Stillingen krever høyere utdanning – høgskole/universitet og/eller dokumentert relevant ledererfaring