Rådgiver / jurist

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

FLT er et fagforbund som først og fremst arbeider for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og som organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskapning.Arbeidslivsavdelingen består av 6 rådgivere/jurister, to saksbehandlere og avdelingsleder. Avdelingen behandler avtalekrav, utvikler overenskomster og gjennomføre tariffoppgjør. I tillegg utvikler og avholder avdelingen kurs og skolering rettet mot våre tillitsvalgte og medlemmer.

Arbeidsoppgaver

• Rådgivning og juridisk bistand til våre medlemmer og tillitsvalgte i arbeidsrettslige spørsmål.

• Forberede og gjennomføre revisjon av forbundets avtaler og overenskomster

• Tvistebehandling på forbundets avtaler og overenskomster

• Utrede juridiske og arbeidsrettslige spørsmål

• Delta i gjennomføring av medlems- og tillitsvalgtskolering

Stillingen krever god innsikt innen avdelingens hovedområder – kollektiv og individuell arbeidsrett, lov og avtaleverk som regulerer norsk arbeidsliv, samt avtaleopprettelse, rutiner og prosedyrer i tariffspørsmål og forhandlinger.

Stillingens krav til kompetanse er juridisk utdannelse eller realkompetanse fra tillitsvalgtarbeid med solid kunnskap om fagbevegelsen og erfaring fra arbeid med arbeidslivsspørsmål og forhandlinger. Stillingen er utadrettet, og reisevirksomhet og noe helgearbeid må derfor påregnes. Førerkort er påkrevet.

Det legges vekt på god muntlig og skriftlig fremstillingsevne for å belyse problemstillinger i tilknytning til saksbehandlingen. Vi benytter INVO i vår saksbehandling.

Vi ser etter en person som har utpreget evne til å samarbeide, er strukturert, resultatorientert, har initiativ og stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:

Varierte og interessante arbeidsoppgaver i et LO-tilknyttet fagforbund med faglig sterke

kolleger på laget. Du får også muligheten til å utvikle deg selv med kursing og

videreutdanning. Vi tilbyr gode pensjons-/forsikringsordninger.

Tiltredelse snarest.

Opplysninger om stillingen gis ved 2. nestleder Ståle Johannesen (913 08 680) og Avdelingsleder Øyvind Lund Sørensen (941 85 024).

Om arbeidsgiveren

Forbundet for Ledelse og Teknikk er en landsomfattende organisasjon av ledere, ingeniører og funksjonærer i tekniske stillinger. FLT organiserer og elever og studenter som faller inn under FLTs organisasjonsområde. FLT har vært etablert som forbund siden 1951, er et fagforbund i LO familien og har i dag ca. 22.000 medlemmer. FLT skal være fremst i arbeidet for å styrke våre medlemmers trygghet i arbeids- og privatliv. FLT skal ha de beste og mest fremtidsrettede tariffavtalene, de beste tilbudene for etter- og videreutdanning og en effektiv og demokratisk serviceorganisasjon. FLT eier utdanningsselskapet Addisco og har i 20 år levert kurs og utdanninger tilrettelagt for arbeidstakere i tett samarbeid med universiteter og høyskoler i Norge og internasjonalt.