Mesterbrev søker konsulent

Mesterbrev

Mesterbrev søker konsulent

Norge trenger flere mestere! Vil du være med på laget for å få til dette?

Mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986. Nærings- og fiskeridepartementet forvalter loven, og oppnevner Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Partene i arbeidslivet er representert i nemnda. Mesterbrevordningen omfatter mestere i 70 ulike fag.

Konsulent, mesterbrev

Norge trenger flere mestere! Vil du være med på laget for å få til dette? 

Det er allerede 14.500 mestere, med høy kompetanse, i sving over hele landet. Vi jobber for å styrke rekruttering og opplæring av nye mestere, sikre mesternes høye status i arbeidslivet og markedsføre dem overfor forbrukere og myndigheter. Vi bidrar også til å sikre sunn drift av mesterbedriftene. En jobb hos oss er mer enn en jobb. Her får du jobbe i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag, som også innebærer å føre videre lange håndverkstradisjoner!

Vi skal nå erstatte vår konsulent som har vært en viktig del av teamet vårt. Vi søker deg som har et stort engasjement for yrkesfagområdet og for håndverksfagene spesielt. Stillingen innebærer et bredt spekter av oppgaver som til tider kan være krevende. Vi leter etter deg som er løsningsorientert og fleksibel og som trives med å håndtere svært varierte oppgaver, også uten at disse er planlagt. Dette er en jobb med mening: Engasjerende, til tider hektisk, korte beslutningsveier, ekte trepartssamarbeid og en kvalifikasjon i medvind. Konsulenten vil være sentral i utviklings- og moderniseringsarbeid, spesielt knyttet til mesterregisteret og andre digitale verktøy.

Mesterbrevnemndas sekretariat består av åtte hyggelige og dedikerte medarbeidere som har mange og varierte oppgaver. Arbeidsoppgavene er knyttet til kompetansespørsmål, studieveiledning, behandling av søknader om mesterbrev, utvikling og drift av mesterregisteret, forvaltning av mesterbrevordningen og kommunikasjon. Hverdagene består av interessante oppgaver og utstrakt kontakt blant annet med mestere forbrukere, studenter og bransjer.

Arbeidsoppgaver:

 • • I samarbeid med daglig leder følge opp vedtak og legge til rette for Mesterbrevnemndas arbeid og møtevirksomhet
 • • Hovedansvar for mesterregisteret: registrering, vedlikehold og utvikling
 • • Mye kontakt med hyggelige mestere og mesterbedrifter, bransjeorganisasjoner og andre samarbeidspartnere 
 • • Tett samarbeid med regnskapsbyrå på områder som fakturering og betaling
 • • Registrere søknader om mesterbrev og sende ut mesterbrev 
 • • Hovedansvar for arkiv 
 • • Bidra til å videreutvikle kvalitetssystem innenfor eget område
 • • Bistå i Mesterbrevnemndas øvrige arbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • • 3-årig videregående skole
 • • Fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget, eller annen høyere utdanning innen kontor, administrasjon eller annet relevant fagområdet. Manglende utdanning kan kompenseres med lang og relevant erfaring innenfor kontor- og administrasjonsfag.  
 • • God digital kompetanse og erfaring fra arbeid med IT og kontorstøttesystemer 
 • • Meget gode skriftlige- og muntlige norskkunnskaper er en forutsetning
 • • God tallforståelse
 • • Erfaringer med kundebehandling, register og statistikk 
 • • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • • Det er en fordel med kunnskap om det norske trepartssamarbeidet

Personlige egenskaper

 • • Strukturert, grundig og systematisk
 • • Nøyaktig og etterrettelig
 • • Stor arbeidskapasitet og liker å få “ting unna”
 • • Interesse for IT og programvare 
 • • Du er en relasjonsbygger med gode samarbeidsevner
 • • Selvstendig, initiativrik og evner å se nye løsninger
 • • Stort engasjement 
 • • Du er positiv og har en høy grad av serviceinnstilling

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.  

Vi tilbyr

 • • En jobb med mening og en arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag  
 • • Varierte, spennende arbeidsoppgaver og deltakelse i et sterkt fagmiljø og nettverk
 • • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • • Konkurransedyktige betingelser
 • • En fleksibel arbeidsplass som gjør det mulig å kombinere jobb og privatliv
 • • Lyse og moderne lokaler sentralt på Majorstuen.

 

Ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Heidi Tveide, mobil: 94 52 18 35.

Vi ønsker deg velkommen som søker. Fristen for å søke stillingen er 31. oktober

Søk stillingen her