Forbundssekretær/rådgiver politikk

EL og IT Forbundet

Forbundssekretær/rådgiver politikk

Forbundssekretær/rådgiver politikk

 

EL og IT Forbundet er en landsomfattende sammenslutning som organiserer lønnstakere innenfor IKT-, energi- og el-installasjonsbransjen. Forbundet har 40 000 medlemmer og et godt utbygd organisasjonsapparat i alle deler av landet.

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær/ rådgiver.

Arbeidsoppgaver:

Politisk rådgiver for forbundets ledelse med særlig vekt på energi og klimapolitikk, IKT og arbeidslivspolitikk.

Utarbeide høringssvar, politikkdokument etc innenfor disse områdene.

Representere forbundet  i ulike fora i LO og samarbeidende organisasjoner.

Deltagelse i høringer og andre møter med myndighetsorganer.

Deltagelse i kurs og konferanser i egen organisasjon.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring med politisk arbeid.
  • Kjennskap til næringspolitikk på de aktuelle områder
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Gode kunnskaper i engelsk
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

  • Et godt arbeidsmiljø
  • Stilling i en IA-virksomhet
  • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale
  • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP

Noe reisevirksomhet må påregnes.
Arbeidssted: Oslo
Tiltredelse: Etter avtale

Søknadsfrist 1 desember.

Kontakter:
Forbundsleder Jan Olav Andersen, mobil 908 55 826
Søknad sendes:
EL og IT Forbundet
V/Anita Hekne (anita.hekne@elogit.no)