2 prosjektstillinger

Industri Energi

2 prosjektstillinger

Industri Energi er et LO-forbund med ca. 56 000 medlemmer. Industri Energi er Norges største forbund for ansatte innen olje, gass og industri i Norge. Våre medlemmer arbeider i bransjer som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. Vi er fagforbund i store konserner som for eksempel Equinor, Norcem, Jotun, Odfjell, Hydro, Yara, Elkem, GE Healthcare og Ekornes. Vi organiserer vertikal og mange av våre medlemmer jobber i mindre bedrifter med under 50 ansatte. Vi er ca. 100 ansatte fordelt mellom våre kontor i Oslo og Stavanger. Vårt verdigrunnlag er solidarisk, trygg og modig. Les mer på www.industrienergi.no 

Industri Energi skal i samarbeid med Landsorganisasjonen (LO) prosjektansette 2 personer som skal jobbe med organisering og nyrekruttering i definerte områder innen  Industri Energi sine avtaleområder. Stillingene er en del av prosjektet «LO for alle» der målet er å styrke LO-forbundene sin organisasjonsgrad innen ansatte med høyere  utdanning.

Begge stillingene er prosjektstillinger med 3 års varighet. Ansettelsesforholdet og arbeidsoppgavene er innenfor Industri Energi sine vertikale avtaleområder, men stillingene vil være i et samarbeid med LOs andre forbund som lyser ut tilsvarende prosjektstillinger. For Industri Energi vil stillingene følge opp oljeserviceselskapene og  landansatte i de ulike operatørselskapene på norsk sokkel.

 

Vi ønsker fortrinnsvis deg med erfaring innen organisasjonsarbeid, gjerne som tillitsvalgt, og med gode kunnskaper om norsk arbeidsliv, tariffavtaler og olje- og gassbransjen.

 

Stillingene har arbeidssted i Stavanger, og reisevirksomhet må påregnes.

 

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Case og dybdevurderinger inklusive evnetester kan bli benyttet.

Kun søknader sendt inn via WebCrutier vil bli behandlet. Trykk på knappen «Søk stillingen».

Søknadsfrist: 20.10.2019
 Arbeidsgiver: Industri Energi
 Sted: Stavanger
 Stillingstittel: Prosjektstilling
Heltid / Deltid: Heltid
 Ansettelsesform: Engasjement
 Stillingsprosent: 100
 Webcruiter-ID: 4137725874
Stillinger: 2
 Startdato: 02.01.2020
Arbeidsoppgaver
 • Bistå våre lokale fagforeninger med arbeidet knyttet til organisering
 • Kartlegge avtaleområdet og potensialet for organisering av ansatte med høyere utdanning
 • Kursing og opplæring av tillitsvalgte
 • Oppsøkende virksomhet, herunder deltagelse på konferanser og medlemsmøter
 • Bygge opp en base med lønnsstatistikk innen avtaleområdet
Kvalifikasjoner
 • Omfattende kunnskap om avtaleområdet og bransjen
 • Gjerne erfaring som tillitsvalgt
 • Høyere utdanning er foretrukket, men ikke et krav
 • Beherske norsk og engelsk flytende, skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • Positiv og kontaktskapende
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert
 • Strukturert og målrettet
 • Vant til å jobbe selvstendig, systematisk i prosjekter og i team
 • Kvalitetsbevisst og med høy gjennomføringsevne
 • Evne til å sette konkrete mål, gjennomføre og avslutte
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter tariff

Kongsgata 54, 4005 Stavanger Norge

Erling Holmefjord Leder for seksjon for organisering- og medlemsrekruttering, 91356012
Janicke Hvesser HR-rådgiver,  918 730 37